SPEAKER.GIF (8826 bytes)Już teraz, wszyscy wraz (mp3) - (Jedna z pieśni śpiewanych przed cudownym obrazem Matki Bożej)

1. Już teraz wszyscy wraz, stańmy tutaj wokoło, I każdy ze serca niechaj śpiewa wesoło
    Królowej Niebieskiej, ślicznej Pannie Marii, Najwonniejszej lilii.

2. Zawitaj, przedwieczna Córko Ojca wiecznego, Zawitaj, szlachetna Matko Syna Bożego
    I Ducha Świętego czysta Oblubienico, Przenajświętsza Dziewico.

3. Bóg Ojciec niebieski przed wieki Cię przeznaczył, Syn Boski za Matkę też Ciebie obrać raczył,
    Duch Święty łaskę zlał, pełnaś Jego miłości, Zachował Cię w czystości.

4. W Tobie Bóg wszechmocny wielkie cuda położył, Żeś już z Nim była wprzód, niźli On wszystko stworzył,
    On Ciebie ukochał, Tyś Mu przyjemną była, Wprzód niźliś się zrodziła.

5. Gdyż Mądrość przedwieczna, Bóg trojaki w Osobie Przed wieki Cię przejrzał i zachował już sobie,
    Tyś była ukryta w Jego Boskiej mądrości, Matką, Panną w czystości.

6. Szlachetność i piękność żadna Ci nie jest równa W panieństwie, czystości ślicznym kwiatkom podobna,
   Wyborność Twoich cnót jest nigdy niezmierzona, Panno błogosławiona.

3, Ciebie Bóg ukochał wprzód, niźliś jest poczętą, Widząc Cię przeczystą i nad aniołów świętą,
    Ty Mu w panieństwie już wprzód akomodujesz, Stwórcę Swego miłujesz.

8. Nim stworzył firmament i niebieskie sklepienie, Nim szatan w grzech wprawił całe to ludzkie plemię,
   Wiedział Bóg łaskawy, że takiej Panny trzeba, Gdy Syna pośle z nieba,

9. Pagórki nim stały, góry wielkiej ciężkości, Nim stworzone ziemia i morskie głębokości,
    Nim słońce świeciło, miesiąc i śliczne gwiazdy, Tyś była na czas każdy.

10. Nim stworzył aniołów, dał im różne piękności, Już Cię naznaczył z wielkiej Swojej miłości
      I żeś Ty miała  być ludzkiego pokolenia Pomocą do zbawienia.

11. Niebo mógł otworzyć tylko ten Wszechmogący Bóg Jedyny w Trójcy i o wszystkim wiedzący,
      Tyś druga jest Ewa, Tyś wszystko naprawiła, Co ta pierwsza straciła.

12. Piszą też prorocy, że tak Oną widzieli, Obleczoną w słońce, gdy Ją nieśli anieli,
      Na głowie korona z dwunastu gwiazd złożona, Tak Panna przystrojona.

13. I miesiąc ognisty pod Jej nogi rzucony, Cherubiny służą, śpiewają Serafiny
      Niosą Ją z triumfem oczami w niebo patrząc, Palmy w ręku trzymając.

14. Zaś drudzy anieli drogę Jej zabiegali, Śpiewając wesoło, gdy Ją w niebie witali,
    Witajże, Królowo, nam z dawna obiecana, Matko naszego Pana.

15. Od Trójcy Najświętszej już jest tron zgotowany, Po Bogu najpierwszy dla tej najświętszej Panny,
      Dworzanie niebiescy wszyscy Jej się kłaniają, I z weselem witają.

16. Bóg-Ojciec niebieski jak swą Córkę przyjmuje, Syn Boży, jak Matkę wita, miłe całuje,
      Duch Święty wytoczył promienie łask ogniste, Na Jej czoło przeczyste.

17. Już Trójca Najświętsza sadza Ją na stolicy, Na najwyższym miejscu, Synowi po prawicy,
      Koronę na głowie kładą z kwiatu czystości, Boś jest pełna miłości.

18. Gdy to mogło być, żebyśmy Cię widzieli, O Matko najświętsza, gdy Cię nieśli anieli,
      Od blasku Twej chwały oczy by nam płakały, Serca by nam topniały.

19. Teraz my jak dziatki za Tobą spoglądamy, Matuchno najmilsza, bo Cię szczerze kochamy,
      Zlituj się nad nami, bo my tu biedne dziatki, Gdy wołamy do Matki.

20. Tyś jest tu jedyna dla ubogich pociecha Nie gardzisz Ty nikim, co do Ciebie ucieka,
      Ratujesz, wspomagasz największego grzesznika, Gdy ku Tobie pomyka.

21. O Matko litości, Twoja ważna przyczyna Niechaj nam wyjedna łaskę u Twego Syna,
       Gdy dusza od ciała będzie już wędrowała, By z Ciebie pomoc miała.

22. Uproś nam tę łaskę szczerze się wyspowiadać, Najświętszy Sakrament z uczciwością przyjmować,
      żebyśmy w tę drogę byli tak posileni, A po śmierci zbawieni.

23. Obroń nas od czarta piekielnego paszczęki, A prowadź do nieba, Boga chwalić na wieki,
      I Ciebie z świętymi tam na wieki wychwalać I wiecznie tam oglądać.