Kalwaryjskie pieśni o Matce Bożej
nagrane także na płycie CD - możliwość zakupu

SPEAKER.GIF (8826 bytes)Już wychodzę w drogę

    Pieśń ta ułożona jest na całe Dróżki Pana Jezusa, zawierając po kilka lub kilkanaście zwrotek do każdej z kolejnych stacji. Najczęściej jednak śpiewana jest jej pierwsza część, przy rozpoczynaniu (wychodzeniu na) Dróżki Pana Jezusa. Traktowana jest jako pieśń błagalna o dobre przeżycie tajemnic Dróżek Pana Jezusa oraz pieśń mającą na celu zmobilizowanie pielgrzyma do skupienia, poświęcenia i pokuty - np. " Może ostatni raz już w tę drogę idę, Niechże się na żałość serdeczną zdobędę". Nagrana tutaj w MP3 pieśń zawiera tylko kilka początkowych zwrotek - pogrubione).pielgrzymi.jpg (54436 bytes)

1. Już wychodzę w drogę mąk śmierci Jezusa, Niech się serce moje od żalu rozkrusza,

Proszę Boga, Ducha Najświętszego, By skruszył opokę twardą serca mego.

2. O Duchu Najświętszy, racz mnie niegodnego, 

W mej prośbie wysłuchać, wspomóż mnie grzesznego,

Bym nad męką Jezusa mojego Gorzkie łzy wylewał i żył już dla Niego.

3. Może ostatni raz już w tę drogę idę, Niechże się na żałość serdeczną zdobędę. 
Niech łzy toczę za mnie przewinienia, To mi błogo będzie w godzinę skonania.

4. O Jezu, Baranku niewinnie cierpiący, Z krzyżem na tę górę Golgoty idący, 
Ten krzyż ciężki, smutki, męki, rany, Włożyłem na Ciebie moimi grzechami.

5. Żal mi serce kruszy i gorzkimi łzami, Już rzewliwie płaczę nad mymi grzechami, 
Gdy Cię widzę tak umęczonego, Ach żałość i boleść dla serca mojego.

6. Tą drogą boleści, mąk Syna Twojego, Prowadź mnie, o Boże, przez anioła swego, 
Abym w moich myślach fałszywie nie sądził, Bez żalu, litości tą drogą nie błądził,

3. O Jezu, zmiłuj się, racz me serce zmiękczyć, Abym mógł tę drogę mymi łzami skropić, 
Którąś dla mnie z miłości farbował, Krwią swoją najświętszą oraz łzami polał.

8. O Najświętsza Matko pod krzyżem stojąca, W tak wielkiej boleści od żalu mdlejąca, 
Błagam Ciebie, racz mi to wyprosić, Cząstkę Twojej żałości w moim sercu nosić.

itd.itd.  ................