Kalwaryjskie pieśni o Matce Bożej
nagrane także na płycie CD - możliwość zakupu

SPEAKER.GIF (8826 bytes)Wjeżdża Król nasz Jezus cichy do Jerozolimy (mp3)    
(Pieśń ta śpiewana jest na rozpoczęcie Misterium Męki Pańskiej w Niedzielę Palmową, podczas sceny wjazdu Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy - patrz obrazek).

1. Wjeżdża Król nasz, Jezus cichy, do Jerozolimy,OSIOL.JPG (23320 bytes)
Hołd Mu składa lud pobożny, Jego lud rodzimy. 

Hosanna, hosanna Synowi Bożemu, 
Hosanna, hosanna, cześć Zbawcy naszemu!

2. Dziatki różne, palmy, ziele sypią Mu pod nogi, 
Wdzięczne matki płaszcze ścielą: jedzie Chrystus drogi. Hosanna...

3. Wokół słychać okrzyk gromki: Niechaj Chrystus żyje! 
Tną hebrajskie pacholęta palmy i lilije. Hosanna...

4. Brzmi: Hosanna !, Witaj Zbawco ! Wnijdź Błogosławiony! 
W imię Pańskie wchodzisz do nas! - brzmi na wszystkie strony. Hosanna...

5. Bądźże tędy pozdrowiony, Boże nasz i Panie, 
Przyjmij od nas modły, hołdy, pobożne śpiewanie. Hosanna....

6. Przyjmij od nas za Twą mękę korne dziękczynienie,
Chwała Ci po wszystkie czasy, miłość, uwielbienie. Hosanna.