TEKSTY DOBRYCH PIOSENEK RELIGIJNYCH

Paddy Kelly Family  - z płyty "In exile"

When you sleep  ( Kiedy spisz )

Piękna kołysanka. Jej treść nie mówi bezpośrednio o Bogu, jednak wzrusza samo podejście autora do niewątpliwego Bożego cudu miłości, jakim są narodziny dziecka, a potem każdy dzień jego wzrostu. Wszystko to sprawia, że nawet najtwardsze serca topią się jak wosk.

When you sleep

 So patiently they wait
For the given birth date
While buying clothes and diapers
Through modern technology
They watch so carefully
The growing little fingers

Good night miracle of love
Sleep tight,
I'll sing
You a lullaby

After nine months in the womb
You were finally born in June
A new member in the family
At the fire they sit
You're lying in the crib
Rocked by mom and daddy

Good night miracle of love
Sleep tight,
I`ll sing
You a lullaby

'Cause when you sleep
You look like an angel
You look like an angel to me
Oh when you sleep
You look like an angel
You look like an angel to me

A fever since yesterday
New teeth are on their way
The growing pains have started
Every minute that you live
Is a miracle God gives
The heavens are delighted

Good night miracle of love
Sleep tight,
I`ll
sing you a lullaby
Oh when you sleep
You look like an angel
You look like an angel to me
Oh when you sleep
You look like an angel
You look like an angel to me
Oh when you sleep

Our hardened hearts
Melted like wax
The day you came into our lives
Enchanted by your laughing cracks
And very soon you'll be baptised

Miracle of love, sleep tight
I'll sing you a lullaby

'Cause when you sleep
You look like an angel
You look like an angel to me
Oh when you sleep
you look like an angel
You look like an angel to me
Oh when you sleep

 

Kiedy spisz

 Tak cierpliwie czekali
na przewidzianą date narodzin.
kupując międzyczasie ubranka i pieluszki
w nowoczesnej technologii.
Przyglądali się tak ostrożnie
rosnącym malutkim paluszkom.

Dobranoc cudzie miłości
Spij głęboko,
ja zaśpiewam ci kołysankę.

Po 9 miesiącach w łonie
Urodziłeś się wreszcie w Czerwcu.
Nowy członek rodziny.
Oni siedzą przy kominku
Ty leżysz w łóżeczku
Kołysany przez mamę i tatę.

Dobranoc cudzie miłości,
pij głęboko,
ja zaśpiewam ci kołysankę.

Bo kiedy spisz
wyglądasz jak anioł
Wyglądasz jak anioł dla mnie.
- // -Gorączka, gdy od wczoraj
nowe ząbki się przebijają.
Zaczęły się bóle wzrostowe.
Każda minuta, którą żyjesz
jest cudem, który Bóg daje.
Niebo jest zachwycone.

Dobranoc cudzie miłości
Spij głęboko,
ja zaśpiewam ci kołysankę.
Bo kiedy spisz
wyglądasz jak anioł
Wyglądasz jak anioł dla mnie.
- // -
nasze stwardniałe serca
topią się jak wosk.
Dzień, w którym przyszłoś na świat,
Oczarowany jest twoimi śmiesznymi wrzaskami.
A już wkrótce będziesz ochrzczone.

Cudzie miłości, śpij głęboko.
Ja zaśpiewam ci kołysankę.

Bo kiedy spisz
wyglądasz jak anioł
Wyglądasz jak anioł dla mnie.
- // -

INNE TEKSTY